fbpx

Általános Szerződési Feltételek

I. Bevezető rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételek (ÁSZF) a felek kapcsolatát szabályozzák, amelyben a vásárlók (a továbbiakban: Vásárló) szerződést/fogyasztói szerződést kötnek az Okos Élet Kft.-vel (székhely: 2750 Nagykőrös, Gábor Áron utca 3.; adószám: 28744775-2-13; cégjegyzékszám: 13-09-207229), mint eladóval (a továbbiakban: Okos Élet Kft.).

A Vásárló lehet fogyasztó vagy vállalkozó, akikre egyes esetekben eltérő szabályok vonatkoznak.

Fogyasztó: az a természetes személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljárva köt szerződést az Okosóra Outlet-tel.

Vállalkozó: az a természetes vagy jogi személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el és köt szerződést az Okosóra Outlet-tel. Amennyiben a Vállalkozó a megrendelésben kitölti a cégnevet és/vagy az adószámot, úgy azzal a Vállalkozó a jelen ÁSZF-ben meghatározott speciális – kifejezetten vállalkozókra alkalmazandó – szabályok alkalmazását reá nézve kötelezőnek ismeri el.

Mivel a jelen ÁSZF az Okosóra Outlet honlapján elérhető és így az valamennyi Vásárló számára a szerződéskötést megelőzően hozzáférhető és megismerhető, a megrendelés leadásával a Vásárló elismeri és megerősíti azt, hogy a szerződéskötés előtt megismerte a  jelen ÁSZF tartalmát, így különösen a II. fejezetben foglalt kijelentéseket és szavatosságokat, valamint tudomásul veszi, hogy a Reklamációs Kódex és a Szállítási Információ szerves részét képezi az ÁSZF-nek.

A Vásárló kijelenti azt is, hogy a jelen ÁSZF-nek és mellékleteinek a megrendelés leadáskor érvényes és hatályos szövegét kifejezetten megismerte és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy az Okosóra Outlet által forgalmazott, illetve az Okosóra Outlet-től történő termék vásárlása során a Vásárló nem jogosult az Okosóra Outlet szerződéses partnerei, illetve az Okosóra Outlet által bejegyzett védjegyek, kereskedelmi nevek, céglogók stb. használatára, hacsak egyes konkrét esetekre vonatkozólag nem jött létre egyedi megállapodás a felek között.

A Vásárló az általa megadott adatok pontosságáért és érvényességéért felelősséggel tartozik és azok valódiságát szavatolja a termékek/szolgáltatások/digitális tartalmak megrendelése esetén.

Amennyiben a Vásárló megrendeli a termékeket és/vagy szolgáltatásokat, a Vásárló számlát kap, ami tartalmazza az felek közötti megállapodás részleteit.

II. A szerződéskötést megelőző nyilatkozatok és szavatosságok

Az Okosóra Outlet kijelenti és szavatolja, hogy:

 1. A távolsági kommunikáció költsége Vásárlónak nem kerül felszámításra (Az Okosóra Outlet nem számít fel további díjat a vásárló internet/telefon szolgáltatójának; ez   azonban nem vonatkozik a szerződéses kiszállítások díjára).
 2. A Vásárló köteles kifizetni a vételárat mielőtt átvenné a megrendelt termékeket az Okosóra Outlet-től, illetve köteles előleget fizetni egyes speciális szolgáltatásokra, ha azt az Okosóra Outlet előre jelezte és azt a Vásárló külön kérte.
 3. Az Okosóra Outlet nem köt folyamatos teljesítésű szerződéseket. Amennyiben az Okosóra Outlet folyamatos teljesítésű szerződést kötne, úgy a Vásárló megfelelő információt kap a szerződés legrövidebb időtartamáról és az adott számlázási időszakban (ami állandó ár esetén, mindig egy hónapos időszak) elszámolásra kerülő árról (vagy az ár meghatározásának módszeréről).
 4. Ellenkező kikötés hiányában, a licenc díja a határozatlan időre szóló licenc szerződés esetén annak teljes időtartamára vonatkozik.
 5. Az Okosóra Outlet által működtetett webáruházban található termékek és szolgáltatások árai tartalmazzák az ÁFÁ-t. A szállítási költség azonban a kiválasztott szállítási módtól, a szállítmányozótól és a fizetési módtól függően változhat.
 6. A Fogyasztó a következő időpontoktól számított 14 napon belül jogosult a szerződéstől elállni indoklás nélkül (kivéve, ha a felek nem rendelkeznek másként):
 1. az áru átvételétől számítva (adásvételi szerződés esetén);
 2. az utolsó kiszállítás átvételétől számítva (többféle termék / többféle alkatrész kiszállítása esetén);
 3. az első kiszállítástól számítva (folyamatos teljesítésű szerződés esetén); vagy
 4. szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban.

Az elállás feltétele, hogy a Vásárló az Okosóra Outlet címére (Okos Élet Kft.; 2750 Nagykőrös, Gábor Áron utca 3.) írásbeli nyilatkozatot küldjön. Az esetleges panaszokhoz rendelkezésre áll kapcsolattartó e-mail cím is: info@okosoraoutlet.hu.

 1. A szerződés megkötését megelőzően lehet a hibásan felvitt regisztrációs adatokat javítani.
 2. A Fogyasztó nem állhat el a szerződéstől az alábbi esetekben:
 • Amennyiben a szolgáltatás teljesítésére a Fogyasztó kifejezett hozzájárulásával a felmondási idő lejárta előtt kerül sor;
 • Olyan termék vagy szolgáltatás esetében, amelynek ára a pénzpiac – Okosóra Outlet által nem befolyásolható és az elállási idő alatt is – lehetséges ingadozásától függ;
 • Amennyiben az áru a Fogyasztó kívánságának/igényének megfelelően kialakítva/átalakítva/testreszabva kerül kiszállításra;
 • A gyorsan mozgó fogyasztási cikkek kiszállítása esetén, illetve ha a termékek helyreállíthatatlanul összekeveredtek más termékekkel a kiszállítás után;
 • Amennyiben a Fogyasztó kifejezett kérésére, a Fogyasztó által vásárolt termék kijavítására vagy karbantartására a fogyasztó által megjelölt helyen kerül sor (kivéve a kért kijavításokat, illetve a kért alkatrészek kiszállítását);
 • Lezárt csomagok szállításának esetében, amikor Fogyasztó a lezárt csomagolást felnyitja és a terméket higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni; A vásárlót nem illeti meg az elállási jog olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (hajnyírók, hajformázók, hajkefék, férfi borotvák, női borotvák, epilátorok, IPL tartós szőrtelenítők, gyantázási eszközök, férfi szőrtelenítési termékek, női szőrtelenítési termékek, elektromos fogkefék, fogkefe pótfejek, lázmérők, inhalátorok, stb.).
 • Hangfelvételek / videófelvételek / PC programok esetében, amennyiben ezeknél a termékeknél az eredeti csomagolás megsérült;
 • Digitális tartalom kézbesítése esetén (amennyiben a digitális tartalom Fogyasztó előzetes és kifejezett hozzájárulásával, a felmondási idő lejárta előtt nem fizikai hordozón kerül leszállításra. Az Okosóra Outlet felhívja a figyelmet arra, hogy az online tartalom szolgáltatására vonatkozó szerződéstől nem lehet elállni).

További rendelkezések:

 1. A termékek visszaküldésével kapcsolatosan felmerülő költségeket (szerződéstől való elállás esetén), illetve amennyiben a termék jellege a szokásos postai szállítástól eltérő visszaszállítás igényel (és amennyiben a szerződéstől való elállásra nem az üzletkötés helyszínén kerül sor) a Fogyasztó állja.
 2. Ha a Fogyasztó a szokásostól eltérő fuvarozási mód választásával küldi vissza a terméket, az Okosóra Outlet nem köteles az ebből fakadó többletköltséget megtéríteni.
 3. A Fogyasztó köteles arányosan megfizetni a szerződéstől való elállás időpontjáig igénybe vett szolgáltatások árát.
 4. A szerződések (illetőleg a számlák) elektronikus archívumban kerülnek mentésre, amihez minden Okosóra Outlet felhasználónak lehetősége van a saját felhasználói fiókján keresztül hozzáférni.
 5. Az esetleges panaszt levélben vagy e-mailben lehet leadni, illetve a Vásárló jogosult azt az illetékes fogyasztóvédelmi/felügyeleti hatóságok részére előterjeszteni.
 6. Előrendelés esetén az előrendelt termék ára tájékoztató jellegű, melytől a termék végleges ára eltérhet. Okosóra Outlet a vásárlót a termék árának változásáról tájékoztatja. Az előrendelt termék végleges vételára azt követően kerül meghatározásra, hogy az Okosóra Outlet raktárába leszállításra került. Amennyiben a termék ára változik, úgy a különbözetet az Okosóra Outlet visszautalja a vásárló részére (amennyiben az ár alacsonyabb) vagy a vásárló köteles azt az Okosóra Outlet részére még a termék leszállítását megelőzően megfizetni (ha az ár magasabb), amennyiben a vásárló akként dönt, hogy az árváltozás ellenére sem akar elállni az előrendelésétől.
 7. Az Okosóra Outlet jogosult az előrendelt termékek szállítási határidejét megváltoztatni. Amennyiben az előrendelt termék szállítási határideje jelentősen megváltozik (azaz meghaladja a 14 napot), a vásárló jogosult az előrendelésétől elállni. Amennyiben a termékkel kapcsolatos körülmények az előrendelés időpontjában foglaltakhoz képest jelentős mértékben megváltoznak és Okosóra Outlet-től – ezen körülmények változására tekintettel – nem elvárható az előrendelés teljesítése, úgy Okosóra Outlet jogosult az előrendeléstől indokolás nélkül elállni és erről a vásárlót értesíteni
 8. Okosóra Outlet 48 órán belül köteles visszaigazolást küldeni
 9. Amennyiben Okosóra Outlet nem küldi meg a visszaigazolást 48 órán belül, akkor az ajánlati kötöttség alól mentesül.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy az Okosóra Outlet által forgalmazott termékek elsősorban Magyarországra való használatra vannak kialakítva, így az elektronikus eszközök Europlug vagy USB csatlakozóval vannak ellátva. Az ettől való eltérés nem tekinthető hibás teljesítésnek.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy garanciális reklamáció esetén, a terméket az Okosóra Outlet címére (Okos Élet Kft.; 2750 Nagykőrös, Gábor Áron utca 3.) kell visszaküldenie.

III. Megállapodás

 1. Teljesítés

A Vásárló azzal, hogy elfogadja az Okosóra Outlet által működtetett webáruházban megjelenő ajánlatot és a kívánt terméket (áru, szolgáltatás, digitális tartalom) a „kosárba teszi“ vagy a “Vásároljon most” szolgáltatást használja (csak regisztrált felhasználók részére elérhető) szerződést köt az Okosóra Outlet-tel. A Vásárló szerződést köthet az Okosóra Outlet vevőszolgálati munkatársának segítségével telefonon vagy emailen keresztül is.

A Vásárló megváltoztathatja a kosárba tett termékeket, valamint a kiválasztott szállítási és fizetési módokat (például: ellenőrizheti a megrendelés státuszát, mielőtt leadná a megrendelést). Az adásvételi szerződés akkor jön létre, amikor a Vásárló (kiválasztva a szállítási és fizetési módokat) leadta a megrendelését és a megrendelést az Okosóra Outlet befogadta. Az Okosóra Outlet nem vállal felelősséget az adatátvitel során bekövetkezett esetleges hibákért vagy tévedésekért (amennyiben ilyen felmerülne). Vásárlót az Okosóra Outlet a szerződés létrejöttéről – a Vásárló által megadott email címre küldött – megerősítő emailben tájékoztatja.

A megkötött szerződést az Okosóra Outlet legalább öt évig – vagy ahogy azt a vonatkozó jogszabályok előírják – archiválja. Az archivált szerződések olyan harmadik fél számára nem hozzáférhetőek, akik az ügyletben nem voltak érintettek. A szerződés megkötésének egyes technikai lépéseiről szóló információk és a szerződés megkötésének folyamata a jelen ÁSZF-ben került részletesen rögzítésre.

 1. Szállítás

Az adásvételi szerződéssel az Okosóra Outlet vállalja, hogy a terméket kiszállítja, illetve a digitális tartalmat/licencet a Vásárló részére szolgáltatja és a Vásárló a terméken tulajdonjogot, illetve a digitális tartalomon felhasználási jogot szerez; míg a Vásárló vállalja, hogy a terméket/digitális tartalmat az Okosóra Outlet-től átveszi és annak vételárát kifizeti.

Az Okosóra Outlet a termékek tulajdonjogát a vételár teljes összegének kifizetéséig fenntartja, a Vásárló csak azután szerzi meg a termék tulajdonjogát, miután a teljes vételárat kifizette. Ugyanez vonatkozik a megvásárolt licencekre és szolgáltatásokra is a megfelelő módosításokkal.

Az Okosóra Outlet leszállítja a termékeket a megfelelő és hozzá tartozó dokumentációval és biztosítja, hogy a Vásárló a termék tulajdonjogát, illetve a licenc felhasználási jogát a szerződésnek megfelelően megszerezze.

Az Okosóra Outlet szerződésszerűen teljesít, ha a Vásárlónak kiszállítja a terméket és lehetővé teszi a Vásárló számára, hogy azt a Vásárló megtekintse és a teljesítés helyén megvizsgálja, továbbá a Vásárlót a kiszállításról időben értesíti.

Vállalkozások esetében az Okosóra Outlet teljesítése akkor történik meg, amikor a kiszállítandó terméket az Okosóra Outlet a szállítmányozó vállalat részére átadja és a Vállalkozó részére a szállítmányozási szerződésből származó jogok érvényesítését a Vállalkozóra engedményezi. Fogyasztók esetében az Okosóra Outlet teljesítése akkor történik meg, miután Fogyasztó a megjelölt termékeket a szállítmányozó vállalattól átveszi.

Amennyiben több tétel került kiszállításra, mint amennyi a megállapodásban szerepelt, akkor a leszállított tételek száma irányadó; kivéve, ha a Vásárló indokolatlan késedelem nélkül visszautasítja ezeket a tételeket.

Az Okosóra Outlet a megvásárolt terméket a megállapodásban szereplő mennyiségben, minőségben és dizájnban szállítja le Vásárlónak.

Amennyiben a felek másképp nem állapodtak meg, úgy az Okosóra Outlet a vonatkozó saját szabályzata szerint csomagolja be a terméket; amennyiben nincs erre vonatkozólag külön megállapodás, akkor az adott termék úgy kerül becsomagolásra, hogy a megfelelő védelmet és megőrzést kapjon. Ugyanez vonatkozik a kiszállítandó termékekre is.

 1. Kárveszély

A termék hibás, ha annak hiányzik a szerződés szerinti jellemzője. A termék abban az esetben is hibásnak tekinthető, ha a Vásárló részére más termék lett kiszállítva.

A Vásárló a hibás teljesítést akkor reklamálhatja, amikor a kárveszély viselése átszáll a Vásárlóra, ekkor a Vásárlónak jeleznie kell a termék hibáját az Okosóra Outlet részére. A Vásárló később is élhet reklamációs jogával, amennyiben a reklamáció oka később derül ki és a hibás teljesítés az Okosóra Outlet-nek felróható.

A kárveszély átszállását követően a Vásárló haladéktalanul köteles megvizsgálni a terméket, annak jellemzőit és minőségét.

A kárveszély viselése akkor száll át a Vásárlóra, amikor a Vásárló a terméket átveszi; ugyanez vonatkozik arra az esetre is, amikor a Vásárló megtagadja a termékek átvételét annak ellenére, hogy az Okosóra Outlet biztosította annak megtekintését és kipróbálását.

Amennyiben a kár bekövetkeztére a kárveszély a Vásárlóra történő átszállását követően kerül sor, úgy a Vásárlónak a termék vételárát ki kell fizetnie, kivéve, ha a sérülés az Okosóra Outlet szerződésszegésének eredménye.

Amennyiben a Vásárló a termék átvételével késedelmbe esik, úgy Okosóra Outlet – az előzetes értesítést és az átvételi póthatáridő eredménytelen elteltét követően – jogosult a terméket a késedelembe esett Vásárló költségére harmadik személynek eladni. Ezen rendelkezések alkalmazandók fizetési késedelem esetén is, amennyiben a termék még nem került átvételre és kifizetésre.

 1. Szavatosság

Az Okosóra Outlet szavatolja a Vásárlónak, hogy a termék a kézhezvételkor sérülésmentes. Az Okosóra Outlet szavatolja továbbá, hogy a termék Vásárló általi átvételének időpontjában:

 1. A termék rendelkezik mindazon jellemzőkkel, amiben a felek megállapodtak vagy amennyiben erre vonatkozóan nem jött létre megállapodás, úgy az megfelel az Okosóra Outlet vagy a gyártó általi leírásnak, illetve megfelel a Vásárló reális elvárásainak, különös tekintettel a termék jellegére és a termékre vonatkozó hirdetésekre.
 2. A termék használható arra a célra, amit az Okosóra Outlet meghatározott vagy arra a célra, amire az adott termék általában használható.
 3. A termék a megfelelő mennyiségben, méretben és súlyban került leszállításra.
 4. A termék megfelel a jogszabályi előírásoknak.

Amennyiben a termék az átvételt követő 6 hónapon belül meghibásodik, akkor úgy kell tekinteni, hogy az adott termék már az átvételkor hibás volt.

Ellenkező kikötés hiányában, a Vásárló jogosult arra, hogy a hibás termékre, a termék átvételét követő 24 hónapon belül reklamációt terjesszen elő. Ez nem vonatkozik a következőkre:

 1. olyan hibákra, melyekre tekintettel a Vásárló árkedvezményt kapott (árcsökkentett termékek);
 2. a szokásos használatból keletkező értékcsökkenésre;
 3. azokra a szokásos használat során keletkezett hibákra, melyekről a Vásárló már az értékesítés során felvilágosítást kapott és melyek a Vásárló számára már az átvételkor is nyilvánvalóak voltak; vagy
 4. egyes speciális, a használat jellegével összefüggő esetekre.

Az egyes reklamációs időszakok a Reklamációs Kódexben kerülnek részletesebben meghatározásra.

A Vállalkozókra más reklamációs időszak vonatkozhat, mely eltérő időszak az egyes termékeken kerül meghatározásra.

A hibás teljesítés nem reklamálható, ha a Vásárló a termék hibájával tisztában volt, mielőtt átvette volna a terméket vagy az adott hibát a Vásárló okozta.

Abban az esetben ha a hibás teljesítés kedvezményes (árcsökkentett) vagy használt termékre vonatkozik, a Vásárló ésszerű mértékű árkedvezményre jogosult, nem a termék cseréjére.

Amennyiben a Vásárló szavatossági javítást kér és a javított terméket nem veszi át a megadott határidőben, úgy Okosóra Outlet jogosult minden késedelmes nap után bruttó 200 Ft tárolási díjat felszámítani. Amennyiben a Vásárló a javítási értesítő kézhezvételétől számított 6 hónap elteltével sem veszi át a terméket, úgy Okosóra Outlet jogosult a terméket a tárolási díj fedezése érdekében értékesíteni.

 1. Súlyos szerződésszegés 

Ha a hibás teljesítés súlyos szerződésszegésnek minősül, Vásárló jogosult:

 1. a hibás termék hibátlan termékre való kicserélésére vagy ha termék cseréje a hiba jellegére tekintettel nem indokolt, akkor a hiba kijavításához hiányzó alkatrész ésszerű határidőn belül kiszállítására. Abban az esetben, ha a termék alkatrésze hibásodott meg, akkor a Vásárló csak a meghibásodott alkatrészre cseréjét kérheti; amennyiben ez nem lehetséges, a Vásárló elállhat a szerződéstől. Nem jogosult a Vásárló elállni a szerződéstől, ha az elállás a hiba jellegére tekintettel nem indokolt, így különösen, ha a hiba késedelem nélkül kijavítható; ebben az esetben a Vásárló a hiba ingyenes kijavítására jogosult;
 2. a hiba kijavítására;
 3. a vételárból levonásra kerülő ésszerű mértékű árleszállításra; vagy
 4. a szerződéstől való elállásra.

A reklamáció bejelentésével egyidejűleg Vásárló tájékoztatja az Okosóra Outlet-et, hogy a fenti lehetőségek közül melyiket választja, ezt követően másik szavatossági igényre csak az Okosóra Outlet jóváhagyásával jogosult áttérni; kivéve, ha a Vásárló a hiba kijavítását kérte, azonban a hiba nem javítható. Amennyiben a hibát az Okosóra Outlet nem javítja ki belátható időn belül vagy az Okosóra Outlet akként tájékoztatja a Vásárlót, hogy az adott hiba nem kerül kijavításra, úgy a Vásárló a vételárból ésszerű mértékű árleszállítást kérhet, vagy elállhat a szerződéstől.

Amennyiben a Vásárló elmulasztja megjelölni, hogy a fent említett szavatossági jogok közül melyik lehetőséget választja, úgy a kisebb szerződésszegések rész rendelkezései alkalmazandó (lásd alábbi 6. pont).

Abban az esetben, ha az Okosóra Outlet nem tud hibátlan terméket kiszállítani, vagy nem tudja kicserélni a hibás alkatrészt vagy megjavítani a terméket, akkor a Fogyasztó ésszerű mértékű árleszállításra jogosult abban az esetben is, ha az Okosóra Outlet nem orvosolja a helyzetet ésszerű időn belül, vagy ha a helyzet orvoslása jelentős kellemetlenséget okozna a Fogyasztónak.

 1. Kisebb szerződésszegések 

Ha a hibás teljesítés nem minősül súlyos szerződésszegésnek, úgy a Vásárló jogosult a hiba kijavítására vagy ésszerű mértékű árleszállítást kaphat a vételárból.

Az Okosóra Outlet jogosult a hiányzó alkatrészt leszállítani vagy a jogi hibát elhárítani, kivéve, ha Vásárló árleszállítást igényelt vagy elállt a szerződéstől. Egyéb hibák orvosolása – az Okosóra Outlet mérlegelése alapján – kijavítással vagy új termék kiszállításával történik.

Amennyiben az Okosóra Outlet nem javítja ki a hibát ésszerű határidőben vagy nem hajlandó kijavítani a hibát, akkor a Vásárló jogosult ésszerű mértékű árleszállítást igényelni, ami a vételárból kerül levonásra vagy elállhat a szerződéstől. A Vásárló ebben az esetben a kiválasztott szavatossági igényről másik szavatossági igényre áttérni csak az Okosóra Outlet jóváhagyásával tud.

 1. Általános szabályok szerződésszegés esetére

Amennyiben a termék hibája kijavítható, de a hiba újbóli megjelenése vagy a hibák nagy száma miatt továbbra sem használható, a Vásárló kérheti, hogy a hiba kijavítására a termék kicserélésével kerüljön sor, illetve a Vásárló jogosult a szerződéstől elállni.

Amennyiben új termék kerül kiszállításra, a Vásárló köteles az Okosóra Outlet részére az eredeti terméket (annak összes tartozékával együtt) az Okosóra Outlet költségére visszaküldeni.

Amennyiben a Vásárló a hiba bejelentésével indokolatlanul késedelembe esik (azaz a hibát több mint 2 hónapon túl jelenti be azt követően, hogy a hiba időben, kellő gondosság mellett megállapítható lett volna), úgy a Vásárló felelős a közlés késedelméből eredő károkért. Ugyanez vonatkozik a rejtett hibákra, amik nem kerültek azonnali bejelentésre azt követően, hogy a hibát a Vásárló észlelte és a terméket megfelelő gondossággal ellenőrizte, azzal, hogy bármilyen szavatossági igény legkésőbb a termék kiszállítása utáni két éven belül terjeszthető elő.

8. Minőségi garancia

A minőségi garancia biztosítása érdekében az Okosóra Outlet vállalja, hogy az adott termék alkalmas lesz a szokásos használatra és/vagy rendelkezik a termék szokásos jellemzőivel. Ugyanez vonatkozik a szavatosság időtartamára és/vagy a termék csomagolásán feltüntetett szavatossági időre is. A szavatosság azonban vonatkozhat a termék egyes egyedi alkatrészeire is.

A szavatosság időtartama azon a napon kezdődik, amikor a termék Vásárló részére átadásra került. Amennyiben a termék Vásárló részére a szerződés szerint kiszállításra kerül, a szavatossági időszak azon a napon veszi kezdetét, amikor a termék a kijelölt helyre kiszállításra került. Amennyiben a megvásárolt terméket nem az Okosóra Outlet, hanem harmadik fél helyezi üzembe, a szavatosság attól a naptól kezdődik, amikor a termék üzembe lett helyezve, feltéve, hogy a Vásárló által megrendelt termék az átvételétől számított 3 héten belül üzembe helyezésre kerül és a Vásárló az üzembe helyezéssel kapcsolatosan az együttműködését biztosította.

A Vásárló nem jogosult szavatossági reklamációra, ha a hibát külső körülmény okozta azt követően, hogy a kárveszély viselése átszállt a Vásárlóra.

 1. Digitális tartalom

Az Okosóra Outlet-től vásárolt digitális tartalmak használatával kapcsolatban (beleértve a szoftver, PC, játékkonzol stb.) Vásárló köteles betartani a jelen ÁSZF-ben meghatározott kötelezettségeket és az adott termékre vonatkozó szerzői jogi és egyedi licenc feltételeket (pl.: EULA). Amennyiben Vásárló ezen kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy valamennyi kárért felelős és büntetőjogi következményekkel is számolhat.

A digitális tartalom természetes személy vásárlói (akik kizárólag magánszemélyek lehetnek) akár közvetetten vagy közvetlenül, kizárólag csak személyes használatra és egyéb nem gazdasági vagy üzleti haszonszerzési célra jogosultak a digitális tartalmat használni, kivéve ha a licenc feltételei erről másként rendelkeznek. A Vásárló – a szerzői joggal, más jogszabályokkal vagy a licenc használati feltételekben meghatározottakkal ellentétesen – nem jogosult lemásolni vagy más módon reprodukálni, további másolatokat, kivonatokat készíteni vagy megváltoztatni a megvásárolt digitális tartalmat. A digitális tartalomhoz való hozzáférés megtagadható vagy a licenc használat deaktiválható, ha a digitális tartalom illegális tevékenység eredményeként került a felhasználó birtokába.

A jelen ÁSZF rendelékezései vonatkoznak az Okosóra Outlet által a Vásárló részére ajándékként adott digitális tartalmakra is.

IV. Elállás

 1. Az Okosóra Outlet azt tanácsolja a vásárlóinak, hogy a készülékkel kapcsolatos szerződéstől való elállás előtt a készüléken lévő személyes adatokról készítsenek biztonsági mentést, majd utána a készülékről azokat töröljék le.
  1. Fogyasztó

  A Fogyasztó indokolás nélkül jogosult a szerződéstől 14 napon belül elállni, mely időtartam a szerződés létrejöttével kezdődik, ez a nap kezdődhet:

  1. a termékek átvételétől (adásvételi szerződés estén);
  2. az utolsó kiszállítás átvételétől (többféle termék adásvételi szerződése / többféle alkatrész kiszállítása esetén);
  3. az első szállítás átvételétől (folyamatos teljesítésű szerződés esetén); vagy
  4. a szerződés megkötésének napjával.

  A Fogyasztó akként állhat el a szerződéstől, hogy azt e-mailben vagy levélben jelzi. Amint a Fogyasztó elküldte a kitöltött űrlapot, azt az Okosóra Outlet írásban késedelem nélkül visszaigazolja.

  Fogyasztó jogosult a szerződéstől írásban elállni akként, hogy felmondási nyilatkozatot küld az Okosóra Outlet címére: (Okos Élet Kft.; 2750 Nagykőrös, Gábor Áron utca 3.)

  Amennyiben a Fogyasztó eláll a szerződéstől, úgy a Fogyasztó az Okosóra Outlet által kiszállított termékeket a saját költségén késedelem nélkül köteles az elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni az Okosóra Outlet részére.

  A Vásárló a termékeket teljes egészében (azaz a kiszállított tartozékokkal, alkatrészekkel és teljes dokumentációval együtt), sértetlenül, tisztán, az eredeti csomagolásában és olyan állapotban és értékben köteles visszaküldeni, amilyenben a terméket megkapta.

  Amennyiben a Fogyasztó akként dönt, hogy a fentiekben meghatározott időszakban eláll a szerződéstől, a Fogyasztó köteles a terméket az Okosóra Outlet részére és címére kisérőlevéllel együtt visszaküldeni, amiben megjelöli az elállása okát, továbbá a szerződéses dokumentum számát és megadja a bankszámlaszámát. Ezen információk birtokában tudjuk a leggyorsabban feldolgozni az elállást.

  A Fogyasztó felelősséggel tartozik a termékben bekövetkező mindazon értékcsökkenésért, ami a termék jellegétől és jellemzőitől eltérő használatból/kezelésből keletkezik.

  Amennyiben a Fogyasztó eláll a szerződéstől, úgy részére a szerződés szerint kifizetett teljes összeget indokolatlan késedelem nélkül, az elállástól számított 14 napon belül, a szerződésben megjelölt fizetési módon az Okosóra Outlet visszafizeti.

  Amennyiben a Fogyasztó eláll a szerződéstől, a vételár teljes összege abban az esetben kerül részére visszafizetésre, ha a Fogyasztó a terméket az Okosóra Outlet-nek visszavitte vagy a Fogyasztó igazolja, hogy a terméket az Okosóra Outlet részére visszaküldte.

  A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy amennyiben részére a termék ajándékkal együtt került kiszállításra, úgy az Okosóra Outlet és Fogyasztó között ajándékozási szerződés jön létre, mely szintén megszűnik, ha a Fogyasztó az elállási jogával élve 14 napon belül eláll az eredeti szerződéstől, így a Fogyasztó köteles a terméket az ajándékkal és egyéb tartozékaival együtt az Okosóra Outlet részére visszaküldeni. Amennyiben erre nem kerül sor, úgy arra a jogalap nélküli gazdagodás szabályai irányadók. Amennyiben a jogalap nélküli gazdagodás összege nem kerül az Okosóra Outlet részére megfizetésre, úgy az Okosóra Outlet jogosulttá válik annak pénzbeli ellenértékére.

  1. Egyéb

  A Vállalkozó nem állhat el az adásvételi szerződéstől, amennyiben a megvásárolt termék bruttó ára az 500 000 Ft összeget meghaladja, illetve ha az adásvétel tárgya grafikai kártya volt.

  Amennyiben a Vállalkozó az Okosóra Outlet hozzájárulásával 14 napon belül eláll az adásvételtől, úgy a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó részére visszautalandó összeg annyival csökkenhet, amennyivel időközben az adott termék ára csökkent.

  Amennyiben az Okosóra Outlet hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó az adásvételtől
  14 napon belül elálljon és a Vállalkozó által visszaadott termék nem eredeti csomagolásban (beleértve valamennyi tartozékot és alkatrészt) kerül visszaküldésre, úgy Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az Okosóra Outlet a visszajáró vételár összegét annyival jogosult csökkenteni, amennyi ahhoz szükséges, hogy a terméket az Okosóra Outlet ismét értékesíteni tudja.

  Amennyiben az adott termék nem küldhető vissza abban az állapotban, amiben a Vásárló átvette, úgy a szerződéstől nem lehet elállni, illetve új termék kiszállítása nem igényelhető. Ez nem vonatkozik a következő esetekre:

  1. A termék állapota termék hibaellenőrzése során változott meg.
  2. A termék hibássá minősítése előtt a Vásárló használta a terméket.
  3. A terméket a Vásárlónak felróható okból (szándékosság vagy gondatlanság miatt) nem lehet az eredeti állapotában visszaküldeni. VAGY
  4. A terméket a Vásárló azelőtt eladta, hogy a terméket hibásnak találta volna, a terméket a Vásárló a rendeltetésszerű használat során elfogyasztotta, elhasználta vagy megváltoztatta. Amennyiben a termék csak egy része került felhasználásra, elfogyasztásra vagy módosításra, úgy a Vásárló köteles mindent visszaküldeni, ami még visszaküldhető és köteles kompenzálni az Okosóra Outlet-et a termék használatából származó haszon összegéig.

  Amennyiben a Vásárló elmulasztja a hibát határidőben bejelenteni, úgy nem jogosult a szerződéstől elállni.

V. A személyes adatok védelme és biztonsága

A Vásárlók személyes adatainak feldolgozásánál az Okosóra Outlet részéről a következő feltételekkel biztosítjuk a személyes adatok védelmét: Tájékoztató a személyes adatok védelméről menüponton találja.

VI. Munkaórák

Az Okosóra Outlet a webáruházban leadott megrendeléseket a nap 24 órájában fogadja, a hét minden napján.

Az információs rendszerek meghibásodása vagy vis major helyzet esetén az Okosóra Outlet semmilyen felelősséget nem vállal azokra a munkaórákra, amelyek alatt nem volt elérhető.

VII. Árak

Az árak szerződéses árak. Az online webáruházban feltüntett árak mindig aktuálisak és érvényesek. Az egyes termékek mellett feltüntetett árak végső árak, (az ÁFÁ-t és egyéb esetleges adókat, illetékeket tartalmazzák) amelyek a Fogyasztó által az adott termékért fizetendők (azonban nem tartalmazzák a szállítási díjat, a begyűjtési díjat, az esetleges távolsági kommunikáció díját, ami a Vásárló választása szerint a „Kosárban“ feltüntetésre kerül).

Az akciós árak a készlet erejéig (a speciális akciós áron elérhető termékek száma feltüntetésre kerül) vagy korlátozott ideig érvényesek.

Az “eredeti ár” a szóban forgó termékek/szolgáltatások/licencek azon árára utal, amelyen a termék eredetileg az Okosóra Outlet webáruházban elérhető volt vagy az a gyártó által javasolt kiskereskedelmi ár, amely nem tartalmaz semmilyen bónuszt, promóciót, különleges ajánlatot és egyéb kedvezményt. Ez az „eredeti ár” mindig megjelenik az eladási ár mellett, amely így jobban tükrözi a termék piaci árszintjét.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy az Okosóra Outlet és Vásárló között nem feltétlenül jön létre szerződés, különösen abban az esetben nem, amennyiben a Vásárló által megrendelt termékek ára az Okosóra Outlet belső rendszerének hibájából tévesen jelenik meg a honlapon és erről a hibáról az Okosóra Outlet a Vásárlót tájékoztatja.

Az Okosóra Outlet fenntartja a jogát, hogy semmisnek tekintse azon adásvételi szerződéseket, amelyek során személyes vagy bankkártya adatokkal stb. visszaéltek, illetve amennyiben arról bíróság vagy egyéb hatóság ekként döntött és erről az Okosóra Outlet a Vásárlót tájékoztatja. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a vételár nem érvényes a fent említett esetekben.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy előfordulhat, hogy az adásvételi szerződés az Okosóra Outlet és a Vásárló között nem jön létre, elsődlegesen olyan esetekben, mikor a Vásárló – az Okosóra Outlet információs rendszere hibájából – véletlenszerűen/hibásan feltüntetett áron rendeli meg a terméket. Ilyen esetekben az Okosóra Outlet-nek jogában áll elállni a szerződéstől azután is, hogy a Vásárló megkapta a megrendelését megerősítő e-mailt. Az Okosóra Outlet ilyen esetben értesíti a Vásárlót a történtekről. Példák az ár hibásan történő feltüntetésére:

 • A termék ára első ránézésre helytelen (pl.: nem veszi figyelembe a beszerzési árat);
 • A termék áránál egy vagy több számjeggyel több, ill. kevesebb van;
 • A termékre vonatkozó kedvezmény meghaladja az 50%-ot, úgy, hogy a termék nem része semmilyen különleges marketingkampánynak vagy kiárusítási akciónak és nincs ilyen speciális szimbólummal ellátva;
 • Az Okosóra Outlet felhívja a figyelmet, hogy információs rendszere az egyértelműen hibás árral ellátott termékeknél is automatikusan azt az információt tünteti fel, hogy akciós, ill. kiárusításban lévő termékről van szó. Amennyiben kérdéses, hogy a termék ára ténylegesen leértékelt vagy csak szemmel láthatóan hibáról van szó, a Vásárló köteles kapcsolatba lépni az Okosóra Outlet-tel az ár ellenőrzése érdekében.

Az Okosóra Outlet érvénytelenítheti a vásárlási szerződést, ha a vásárló áthágja a kedvezményes vagy egyéb kupon felhasználási feltételeit. Különösen vonatkozik ez az alább felsorolt esetekre:

 • A kedvezménykupont más termékhez használták fel, mint amihez ki lett állítva;
 • A kedvezménykupont más kedvezménnyel együtt érvényesítették, bár a kedvezmények párosítása nem volt kimondottan megtiltva;
 • A vásárlás nem érte el a megszabott minimum összeget, amikor a kedvezménykupont felhasználták.
 • Ha az Okosóra Outlet tudomására jut, hogy a kedvezménykupont már felhasználták

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a fentiekben felsorolt esetekben nem jön létre érvényes adásvételi szerződés és az Okosóra Outlet a Vásárló ily módon történő szerzését jogalap nélküli gazdagodásnak tekinti.

VIII. Megrendelések

Az ár feltüntetésre kerül a megrendelésben és a megrendelés megerősítésének szöveges üzenetében. A megrendeléseket a következő módon lehet leadni:

 1. az Okosóra Outlet által működtetett webáruházon keresztül (e-shop)

Az Okosóra Outlet azt javasolja, hogy a webáruházban történő megrendelés leadásakor a Vásárló jelentkezzen be a regisztrált felhasználói fiókjába. A nyilvános hozzáféréssel történő bejelentkezéskor az Okosóra Outlet azt javasolja a Vásárlóknak, hogy a megrendelés leadása után jelentkezzenek ki az Okosóra Outlet fiókjukból.

A Vásárlónak elküldött emailben megtalálható a pontos kiszállítás idejére vonatkozó információ. A szállítási idő és a szállítási költség a Vásárló által kiválasztott opcióktól függ, melyek a megrendelés leadásának második lépésében találhatók.

IX. Fizetési módok

Az Okosóra Outlet saját döntése alapján a következő Fizetési Módokat kínálja fel:

 1. Banki átutalás
 2. Utánvét
 3. PayPal fizetési mód

Amíg a megrendelés összege nem kerül teljes egészében kifizetésre és az Okosóra Outlet részére jóváírásra, a termék az Okosóra Outlet tulajdonában marad. Az összeg átutalásával kapcsolatos kárveszély a jóváírással száll át az Okosóra Outlet-re.

A megrendelés leadását követően a Vásárló a számlázási adatokat nem módosíthatja.

Az Okosóra Outlet a befizetett összegekről számlát állít ki, a befolyó összegeket nyilvántartásában elkönyveli.

X. Kiszállítás

 1. Lehetőségek 

Az Okosóra Outlet a termékeket szállítmányozó céggel együttműködve vagy elektronikus úton (digitális tartalom esetében) szállítja ki.

Vis major vagy az információs rendszerben beálló zavar esetén, az Okosóra Outlet nem vállal felelősséget a késedelmes áruszállításért.

A felkínált lehetőségekkel, az aktuális feltételekkel és árakkal kapcsolatos információk a www.okosoraoutlet.hu webáruházban elérhetők.

A kiszállítás helye szerinti, illetve a magyarországi munkaszüneti napokon a termékek kiszállítása korlátozottan történik.

 1. Egyéb rendelkezések

Amennyiben a Vásárló a vásárlás időpontjában ÁFA befizető jogi személy/vállalkozás vagy egyéni vállalkozó, akkor a termék kizárólag az adott jogi személy vagy vállalkozás képviseletére jogosult személy részére vagy – az Okosóra Outlet részére megküldött ügyvédi/közjegyzői ellenjegyzéssel ellátott meghatalmazásban szereplő – meghatalmazott személy részére, illetve egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozó részére kerül kiszállításra. Az egyéni vállalkozó esetében a kiszállítás a személyazonosító okmány (személyi igazolvány vagy útlevél) bemutatása ellenében történik meg.

Amikor a Vásárló átveszi a termékeket a szállítmányozó vállalattól, a Vásárló – a szállítmányozó vállalat képviselőjével együtt – alaposan és megfelelően megvizsgálja a kézbesítést (nevezetesen a csomagok számát, a logós csomagolószalag sértetlenségét, és a sértetlen csomagolást) és a mellékelt szállítási jegyzéket. A Vásárló a nem szerződésszerűen kiszállított csomag átvételét visszautasíthatja, különösen, amennyiben a kiszállítás hiányos vagy a sérült. Amennyiben a Vásárló a hibás kiszállítást elfogadja, a Vásárló köteles a szálítmányozó vállalat szállítási jegyzékében feltüntetni a sérülés leírását.

A hiányos vagy sérült szállítást azonnal be kell jelenteni emailben az info@okosoraoutlet.hu emailcímre és a szállítmányozó vállalat képviselője által aláírt kárbejelentő lapon meg kell adni és be kell jelenteni a sérülés leírását és azt faxon, emailben vagy postán keresztül, késedelem nélkül kell elküldeni az Okosóra Outlet részére. A hiányos szállításra vagy sérült csomagolásra vonatkozó reklamáció nem korlátozza a Vásárló szavatossági reklamációra vonatkozó jogát; azonban ebben az esetben az Okosóra Outlet jogosult bizonyítani, hogy ez nem minősül szerződésszegő teljesítésnek.

XI. Szavatosság

A szavatosság feltételeit és körülményeit az Okosóra Outlet Reklamációs Kódexe és a vonatkozó jogszabályi előírások szabályozzák. Általában a jótállási jegyet a vásárlási bizonylat helyettesíti (Reklamációs Kódex).

XII. Záró rendelkezések

Az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó Egyesült Nemzetek Egyezménye nem alkalmazandó.

Az Okosóra Outlet a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex-szel nem rendelkezik.

Az Okosóra Outlet és a Vásárló közötti bármilyen vitás kérdést a felek bíróságon kívül, békéltető eljárás keretében rendezik. A Fogyasztók az online adásvétellel kapcsolatos viták rendezésére jogosultak a Budapesti Békéltető Testülethez (Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt 99. III. emelet 310.; Levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10.; Email: bekelteto.testulet@bkik.hu; Telefon: (1) 488 2131; Telefax: (1) 488 2186) fordulni, vagy Online Vitarendező (ADR / ODR) eljárást kezdeményezni. Ebben az esetben a Vásárló kapcsolatba léphet az ODR entitással.

 

Az Okosóra Outlet azt javasolja Vásárlóinak, hogy a helyzet megoldása érdekében először lépjenek kapcsolatba az Okosóra Outlet-tel.

 

Jelen ÁSZF 2020. július 1. napjától hatályos, a korábbi ÁSZF ezen időponttól hatályát veszti.